Zdj_Edyta Gwizdecka 2
Edyta Gwizdecka
Terapeutka Medycyny Ajurwedyjskiej
Edyta jest Terapeutką Medycyny Ajurwedyjskiej – starożytnego systemu medycznego pochodzącego z Indii, równocześnie pasjonatką i propagatorką świadomego i zdrowego stylu życia w harmonii z naturą. Od 5 lat prowadzi gabinet Przystań Ayurveda w Poznaniu.
Pierwsze jej wykształcenie mgr Ekonomii i Logistyki wraz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tym zakresie doprowadziły ją ostatecznie do zrozumienia, że prawdziwym celem i sensem życia jest podążanie drogą serca, nawet jeśli oznacza to całkowitą zmianę kierunku życia. Mówi o sobie, że z odwagą i zaufaniem do przepływu życia postanowiła - po 10 latach pracy w korporacjach – dokonać radykalnej zmiany i wybrać drogę zawodową zgodnie z wołaniem serca. I wtedy w jej przestrzeni pojawiła się nauka ajurwedyjska.
„Kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel.” Ajurweda to sztuka życia w zdrowiu, naturalna recepta na szczęście, długowieczność i dobre samopoczucie każdego dnia. Edyta odnalazła w niej swoje powołanie, sposób na zrównoważone życie, za którym tęskniła - życie w zgodzie z naturą.
Ukończyła wszelkie dostępne szkolenia w tym zakresie w indyjskim Instytucie Jiva of Ayurveda oraz studia podyplomowe na GWSH w Katowicach z zakresu Ajurwedy jako holistycznej koncepcji zdrowia.
Ajurweda zafascynowała Edytę całkowicie: swoją kompletnością, spójnością, holistycznym podejściem do zdrowia i życia człowieka, szacunkiem do indywidualności każdej istoty ludzkiej. Edyta odnalazła w niej sposób nie tylko na spełnione życie zawodowe, ale także na udane życie osobiste. Od 2013 roku nieustannie zgłębia tajniki tej najstarszej ze wszystkich nauk medycznych. Jest w trybie ciągłej nauki i zdobywania nowych doświadczeń na polu Ajurwedy w zakresie ciała, umysłu i ducha. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się chętnie z innymi prowadząc szkolenia i warsztaty. Uczy świadomego życia wg zasad ajurwedy, naturalnego rytmu funkcjonowania organizmu na poziomie fizycznym i psychicznym, wskazuje na styl życia, który pozwala uniknąć dolegliwości czy poważniejszych chorób, wspiera w radzeniu sobie ze stresem i napięciami życia codziennego, uczy akceptacji i miłości do siebie.
Edyta z oddaniem i zaangażowaniem służy także w swoim gabinecie ajurwedy, gdzie udziela konsultacji ajurwedyjskich, a także wykonuje masaże i zabiegi ajurwedyjskie, wszystko w celu utrzymania lub przywrócenia pełni zdrowia swoich klientów oraz podnoszenia ich świadomości.
Od czasu do czasu organizuje grupowe wyjazdy do Indii na oczyszczanie ajurwedyjskie zwane Panchakarma. Na co dzień jest pogodnym i radosnym człowiekiem, w życiu osobistym regularnie praktykuje jogę i ajurwedę.
Lubi mówić: „Moim zaszczytem jest służyć innym w drodze do zdrowia i szczęścia poprzez przekazywanie mądrości Ajurwedy. Ajurweda pomaga mi lepiej rozumieć kondycję człowieka, widzieć prawdę o sobie oraz stawać się lepszym człowiekiem."
Motto życiowe Edyty: "Im więcej ludzi odnajdzie prawdę w sobie i o sobie, uzyska prawdziwe poczucie tożsamości oraz wybierze ścieżki życiowe, w tym pracę, zgodnie ze swoim duchowym powołaniem, tym więcej będzie na świecie zdrowia, harmonii, wzajemnego szacunku i pokoju."
Kontakt
Social Media

Warto zadbać o siebie oraz stale siebie poznawać, by sprawnie i z uśmiechem funkcjonować w relacjach we własnym otoczeniu

YOGA & AYURVEDA